ምፍልላይና ኣስደሚምዋ!

ስለምንታይ ኢዮም ግን ንሕማቅኪ ዝህቅኑ ስለምንታይ ንጥፍኣትኪ ዝምነዪ ስለምንታይ ኢዮም’ከ ልእላውነትኪ ዘየኽብሩ ስለምንታይ በኣኺ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ወረ ስለምንታይ ኢዮም ንሕማምኪ ዝጽልዩ ስለምንታይ ኣደዳ ሞትናን ስቅያትናን ዘደስቶም ኢለ ንነብሰይ ብተደጋጋሚ ሓቲተ መልሲ ምስ ሰኣንኩ ንኤርትራ ክውከሳ ተገደድኩ ንሳ ግን ጉሂያ ክትጸንሕኒ እናተጸበኽዋ ብፍስሃ ወኻዕካዕ ክትብል ኢየ ዝረኸብክዋ ብስመይ ይብለኪ ኣለኹ ሓደራኺ ንዓይ ብዝያዳ ክፈልጡኒ ሓብርለይ ኢኺ…

EMAIL TO addis_abeba@icrc.org and ETHGA@unhcr.org

Dear ICRC, We are gravely worried about the 50, 000+ Eritrean Refugees inside the Tigray region of Ethiopia, mainly in the 4 refugee camps. They are in an immediate danger of starvation and death. After the war in Ethiopia broke out, the refugees were left at the camps all by themselves with no rations, medical…

DEAR EGG,

Future Child to be! How beautiful is it even to fathom that, One day, in God’s timing, You will transform into a  Whole Being? Isn’t God’s work magnificent? Only Science does not do justice. Thus, on this very random day, I would like to appreciate the experience  we go through, and most of all, To…

Late Cappuccino= Zero sleep= Random thoughts!

Bruh, it is 2:00 am. Why am I completely wide awake? I am paying for what I thought was a spontaneous dinner with one of my girls whom I had not seen in more than a month! She ordered cappuccino right after we had our delicious supper, quickly after, the smell of her drink was…

Feelings do not dictate truth

Our feelings fluctuate with life circumstances, which are dependent on certain things such as time, health, whether or not our basic needs are met, our desires, our accomplishments, our relationships with family and friends and for other reasons. However, just because our feelings are real does not always mean they dictate truth. Truth in this…

15 red flags in a relationship

Relationships should be treated with discipline by both parties. You cannot expect it to be fruitful if you do not put in the work. Similarly, in our lives, we have our inner challenges and, as a result, we fight everyday to overcome those obstacles. The consequences of those struggles can materialize and affect not only…

6 six things you may not know about me…

I don’t like speaking over the phone: It took me a while to get used to talking over the phone few years back when I reunited with my best friend. She would call me thousand times a day and I would just text not because I did not want to, but I just was not…

Rain does me something…

I love the sound of rain so much that I also think it calms me to some extent. Even on not so rainy season, I am used to listening to the sounds of rainfall on my phone or on a loud speaker before I go to sleep and/or when I am reading/studying. Rain also has…

B for Blooming

Dear A, You knew you had always been my favourite. Not only cause of the obvious, But, also cause you remind me of yesterday’s sorrow. In every little possible way. When I see the sun rise, My hope magnifies, The courage I have multiplies, Questions I had undeniably get answers. My fear shrinks, as my…