ምፍልላይና ኣስደሚምዋ!

ስለምንታይ ኢዮም ግን ንሕማቅኪ ዝህቅኑ ስለምንታይ ንጥፍኣትኪ ዝምነዪ ስለምንታይ ኢዮም’ከ ልእላውነትኪ ዘየኽብሩ ስለምንታይ በኣኺ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ወረ ስለምንታይ ኢዮም ንሕማምኪ ዝጽልዩ ስለምንታይ ኣደዳ ሞትናን ስቅያትናን ዘደስቶም ኢለ ንነብሰይ ብተደጋጋሚ ሓቲተ መልሲ ምስ ሰኣንኩ ንኤርትራ ክውከሳ ተገደድኩ ንሳ ግን ጉሂያ ክትጸንሕኒ እናተጸበኽዋ ብፍስሃ ወኻዕካዕ ክትብል ኢየ ዝረኸብክዋ ብስመይ ይብለኪ ኣለኹ ሓደራኺ ንዓይ ብዝያዳ ክፈልጡኒ ሓብርለይ ኢኺ…

DEAR EGG,

Future Child to be! How beautiful is it even to fathom that, One day, in God’s timing, You will transform into a  Whole Being? Isn’t God’s work magnificent? Only Science does not do justice. Thus, on this very random day, I would like to appreciate the experience  we go through, and most of all, To…

Late Cappuccino= Zero sleep= Random thoughts!

Bruh, it is 2:00 am. Why am I completely wide awake? I am paying for what I thought was a spontaneous dinner with one of my girls whom I had not seen in more than a month! She ordered cappuccino right after we had our delicious supper, quickly after, the smell of her drink was…

Feelings do not dictate truth

Our feelings fluctuate with life circumstances, which are dependent on certain things such as time, health, whether or not our basic needs are met, our desires, our accomplishments, our relationships with family and friends and for other reasons. However, just because our feelings are real does not always mean they dictate truth. Truth in this…

15 red flags in a relationship

Relationships should be treated with discipline by both parties. You cannot expect it to be fruitful if you do not put in the work. Similarly, in our lives, we have our inner challenges and, as a result, we fight everyday to overcome those obstacles. The consequences of those struggles can materialize and affect not only…

6 six things you may not know about me…

I don’t like speaking over the phone: It took me a while to get used to talking over the phone few years back when I reunited with my best friend. She would call me thousand times a day and I would just text not because I did not want to, but I just was not…

Rain does me something…

I love the sound of rain so much that I also think it calms me to some extent. Even on not so rainy season, I am used to listening to the sounds of rainfall on my phone or on a loud speaker before I go to sleep and/or when I am reading/studying. Rain also has…

Am I Breaking through or breaking down?

Someone just asked this question and it spoke straight to my heart. My daily routine has been school, work and library for the longest that I barely had enough time to spend at home, and/or even if I did, it was just for a short period of time. I craved to stay home for an…

Somethings are out of our control…

As I got off the bus walking down the street, heading to work, listening to the song falling for you by Tamia. I fell. LOL! You are allowed to laugh as loud as you want because that was the first thing I also did right after I made sure there was noone watching! You know…